محصولات

محصـولات و تولیدات سپهر کویر یزد

شرکت سپهر کویر یزد با بهره برداری از خطوط تولید heavy duty bag توانسته است گامی جدید در راستای جهانی کردن بسته بندی در ایران بردارد. از آنجایی که محصولات این شرکت مطابق با استانداردهای جهانی تولید می شود، به همین دلیل ما فیلمهای heavy duty bag را به عنوان جایگزین مناسب با قابلیتهای بیشتر و بهتر در صنعت بسته بندی مواد معدنی و شیمیایی ، دارویی، غذایی و مواد حساس به نور به شما معرفی می کنیم.
به دلیل ساختار سه لایه این نوع فیلمها ، این امکان به وجود آمده که علاوه بر فراهم شدن خواص مکانیکی مناسب ( مقاومت حرارتی بالا، مقاومت کششی، مقاومت پارگی و سوراخ شدگی) خدمات بیشتری مانند کوتاه کردن زمان و مسیر بسته بندی، قابلیت رنگ پذیری هر لایه، قابلیت چاپ تا 6 رنگ، ممانعت از ورود نور و اشعه ماوراء بنفش و همچنین جلوگیری از سر خوردن کیسه ها به دلیل آج دار بودن (Emboss) و ضریب اصطکاک بالا و ایزوله کردن کامل بسته بندی بوسیله seal حرارتی را به مشتریان ارائه دهد. شرکت سپهر کویر یزد با توجه به نوع محصول مورد نظر شما ضخامت و ابعاد مناسب را برای شما طراحی و در اختیار آن شرکت محترم قرار می دهد .

کیسه های صنعتی

کیسه های بسته بندی مواد معدنی و شیمیایی

کیسه های بسته بندی مواد غذایی

کیسه های بسته بندی مواد حساس به نور

Call us today at +7 495-123-4567 or Email us at support@site.com

If you seek truth you will not seek victory by dishonorable means, and if you find truth you will become invincible.

Strategy

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Technology

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Creativity

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Security

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

The people who have trusted us so far

نتیجه‌ای پیدا نشد.