کیسه های بسته بندی مواد معدنی و شیمیایی

کیسه های بسته بندی مواد معدنی و شیمیایی

قابلیت ها :
مقاومت شیمیایی بالا در برابر تأثیرات خارجی
مقاومت مکانیکی بالا در برابر سوراخ شدگی و پارگی
نفوذ ناپذیری نسبت به آب و رطوبت
جلوگیری از ورود مواد مخرب به داخل بسته بندی و جلوگیری از خروج
مواد  به خارج از بسته بندی ( ایزوله کردن ماده بسته بندی شده)
قابلیت دوخت پذیری حرارتی برای درزگیری سیستم، قابلیت چاپ پذیری
کاربرد :
بسته بندی انواع پودرهای معدنی شامل کربنات ها، سولفات ها و فسفات ها
بسته بندی انواع پودرهای سنتتیک شامل سیمان و سیلیکا
بسته بندی انواع مواد شیمیایی به صورت پودر و پرک سود، پتاس، گوگرد، کلر و استئارات ها
بسته بندی انواع گرانول ها و کامپاندهای پلیمری مانندپلی الفین ها، کامپاندهای PVC و مستربچ ها
بسته بندی انواع کودهای آلی و شیمیایی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید